dijous, de juliol 12, 2007

Els habitants de Carcaixent el 1433

Segons el Morabatí de 1433 (ARV, Mestre Racional, sig. 11788), la llista completa de caps de família de Carcaixent era la següent:

CARCAIXENT

Macià Abello
Antoni Aznar
Andreu Albelda
Bertomeu Albelda
Bertomeu Albelda
Joan Albelda
Pasqual Albelda
Pere Albelda
Bernat Andreu
Andreu Armengol
Andreu Armengol
Nicolau Armengol
Na Balaguera
Antoni Casesnoves
Bernat Casesnoves
Bertomeu Casesnoves
Nicolau Casesnoves
Na Espunyes
Arnau Espunyes
Bernat Estruch
Ramon Estruch
Antoni Fayos
Andreu Garrigues
Berenguer Garrigues
Bernat Garrigues
Joan Garrigues
Bertomeu Gisbert
Salvador Gisbert
Salvador Gisbert, lo Roig
Na Gisberta
Bernat dels Orts
Guillem dels Orts
Pere dels Orts
Bertomeu Jornet
Berenguer Jover
Pere Laterni
Francesc Laterni
Berenguer Llorenç
Bertomeu Llorenç
Jaume Llorenç
Berenguer Mediona
Joan Mediona
Na Montalvana
Francesc Muñoz
Miquel Muñoz
Bertomeu Noguera
Guillamó Osset
Pere Osset
Bernat Pujalt
Gisbert de Rius
Salvador de Rius, de la Torre
Andreu Talens
Berenguer Talens
Bernat Talens
Ramon Talens
Ramon Talens, major
Antoni Timor
Bertomeu Valanzir
Domingo Vicent


COGULLADA

na Bleda
Pasqual Borràs
Bertomeu Calp
Mateu Salom, major
Mateu Salom, menor
Antoni Domínguez
Domingo Ferrer
Pere Ferrer
Andreu Gilabert
Berenguer Gilabert
Berenguer Gilabert, major
Berenguer Gilabert, menor
Bertomeu Gilabert
Pere Gilabert
Antoni Guerau
Antoni Martí, major
Antoni Martí, el pare
Antoni Millà
Antoni Millà, menor
Bertomeu Millà
Bertomeu Millà, major
Guillem Millà
Na Montalvana
Vicent Nicolau
Jaume Pastor, major
Jaume Pastor, menor
Bernat Selma, major
Bernat Selma, menor
Ferrer Selma
Jaume Selma
Nicolau Selma
Nicolau Sendra
Bernat Soler
na Vernada


TERNILS

Arnau Abella
Jaume Abella
Pere Abella
Antoni Barral
Domingo de Belsa
Joan Buades
Jaume d'Esparça
Martí Guerau
Pere Millà


BENIMACLÍ

Bernat Buades
Jaume Buades
Feliu Carbó
Pere Carbó
Pere Carbó
na Carbona
Berenguer Crespo
Joan Crespo
Antoni Durà
Bertomeu Durà
Antoni Ferrer
Antoni Ferrer
Bertomeu Ferrer
Jaume dels Orts
Bertomeu Lloret
Domingo Lloret
Domingo Lloret
Pere Lloret
Pere Lloret, major
Pere Lloret, menor
Pere el Barber
Miquel Rubió, forner
Pasqual Selma
Berenguer Timor
Bernat Timor
Domingo Timor


Bibliografia

Els carrers i les places de Carcaixent. Història i anecdotari
Bernat Daràs Mahiques
Ajuntament de Carcaixent

Els fundadors del Regne de València
Enric Guinot
Editorial Tres i Quatre